Reklama
Okna na wymiar - BRYCKI

Jednośladem bezpiecznie do celu

0

Trwa ogólnopolska akcja „Jednośladem bezpiecznie do celu”, której priorytetem jest zwrócenie uwagi użytkowników jednośladów na istotne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań na drodze.

Priorytetem prowadzonych działań w ramach akcji Jednośladem bezpiecznie do celu jest m.in.:

 • informowanie o konieczności przygotowania pojazdu do sezonu,
 • eliminowanie i ograniczenie zagrożeń na drodze takich jak: nadmierna prędkość, kierowanie po spożyciu alkoholu, zły stan techniczny i brak obowiązkowego wyposażenia pojazdu,
 • promowanie bezpiecznych zachowań,
 • poprawa widoczności uczestników ruchu drogowego, korzystanie z elementów odblaskowych oraz używanie kasków ochronnych przez rowerzystów.

W ostatnich latach liczba jednośladów na polskich drogach znacząco wzrosła. Niestety, wraz z jej wzrostem, zwiększa się liczba wypadków drogowych z ich udziałem. Należy pamiętać, że użytkownicy jednośladów są w grupie niechronionych uczestników ruchu drogowego i w przypadku zdarzenia na drodze odnoszą najcięższe obrażenia.

Apelujemy o rozwagę i rozsądek na drogach oraz o kulturę i życzliwość wobec innych uczestników ruchu drogowego.

Młodym kierowcom przypominamy, że każdy z nas  ma tylko jedno życie. Bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników drogi jest ważniejsze od kilku chwil emocji za kierownicą.

(BRD KGP)

Reklama

Zwęglone zwłoki w samochodzie. Makabryczne odkrycie w gm. Kamień Kr.[foto/wideo]

0
fot. wiecbork112.pl

Dziś (12.05) ok. godz. 10:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim otrzymał zgłoszenie o ujawnieniu spalonego pojazdu na terenie leśnym pomiędzy miejscowościami Mała Cerkwica, a Duża Cerkwica w gminie Kamień Krajeński. Policyjni technicy po przybyciu na miejsce ujawnili w pojeździe Opel Astra zwęglone zwłoki osoby, które decyzją prokuratora zostały zabezpieczone w celu wykonania sekcji zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy. Dalsze czynności prowadzone przez sępoleńską policję pod nadzorem Prokuratory Rejonowej w Tucholi będą miały na celu ustalenie personaliów osoby znalezionej w pojeździe oraz ustalenia wszystkich okoliczności tragedii.

Wideo: kanal10.pl
Reklama

Oszustwo na OLX, mieszkaniec Sępólna stracił 2 tyś. zł.

0
fot. blog.olx.pl
fot. blog.olx.pl

Oszuści nie próżnują i co rusz wymyślają nowe metody oszustw, aby wyłudzić od nas jak największą sumę pieniędzy. Niedawno pojawiło się nowe oszustwo związane z platformą OLX i komunikatorem WhatsApp. Wczoraj mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego stracił w ten sposób 2 tysiące złotych.

Zakupy przez Internet, szczególnie teraz w okresie  pandemii coronawirusa to bardzo częsta praktyka. Niestety, przyczynia się to do wzrostu ilość oszustw, których ofiarami padają zarówno kupujący, jak i sprzedający. Od początku  roku sępoleńscy policjanci  otrzymali łącznie 12 zgłoszeń o oszustwach za pośrednictwem platformy OLX, co spowodowało, że łącznie mieszkańcy naszego powiatu stracili  blisko 17 tysięcy złotych.

Do takiego zdarzenia doszło między innymi w poniedziałek (10.05.2021) w Sępólnie Krajeńskim.    Pokrzywdzony mieszkaniec miasta, wystawił do sprzedaży tubę samochodową wartą 500 złotych. Niestety, w efekcie przestępczej działalności oszustów mężczyzna stracił 2 tysiące złotych.

Jak się okazuje, większość zgłoszonych Policji oszustwo przebiegło w podobny sposób. Ze sprzedającymi na platformie sprzedażowej, kontaktowały się osoby  za pośrednictwem komunikatora telefonicznego które miały być zainteresowane kupnem wystawionych przedmiotów. Podczas korespondencji przestępcy wysyłali do sprzedających link, dzięki któremu rzekomo będzie możliwe otrzymanie zapłaty za zbyty towar. Klikając w ten link następowało przekierowanie na łudząco podobną do OLX witrynę, gdzie sprzedający proszony był o podanie numeru swojej karty płatniczej, datę jej ważności, a co najgorsze, numer CVV, który jest jednym z zabezpieczeń uniemożliwiających nieupoważnioną transakcję, aby rzekomo pieniądze mogły wpłynąć na konto. Kolejno następowało przekierowanie na stronę rzekomego banku celem dodatkowej weryfikacji, gdzie według instrukcji sprzedający, aby się zalogować, był proszony o wpisanie m.in.  loginu i hasła, nr pesel, oraz pinu do karty, celem uzyskania kodu dostępu i pobrania środków. Wykorzystując te dane oszust logował się na prawdziwą stronę banku sprzedawcy dodając do obsługi konta swój numer telefonu. Często reakcja pokrzywdzonego była zbyt późna na to, aby transakcje, jakie oszust zdołał wykonać, zostały zablokowane przez bank. Oszuści wchodzili w posiadanie informacji, dzięki którym mogli dysponować środkami finansowymi swojej ofiary i w szybkim tempie wykonywali transakcje internetowe.

Część ze zgłoszonych sępoleńskim policjantom oszustw dotyczy także  typowego niewywiązania się z umowy kupna –sprzedaży. Kupujący wpłaca na konto sprzedającego pieniądze za zakupiony towar, ale niestety towaru już nie otrzymuje.

Dlatego, ponownie apelujemy o ostrożność podczas zakupów i sprzedaży w Internecie. Oszuści cały czas modyfikują swoje metody, tak, by oszukać jak najwięcej osób.

 Pamiętajmy! Aby nie paść ofiarą przestępstwa wystarczy:

– przestrzegać zasady ograniczonego zaufania wobec potencjalnych kontrahentów;

– uważnie czytać sms-y od banków i zwracać uwagę na to, co autoryzujemy;

– poznać zasady bezpieczeństwa swojego banku i stosować się do nich podczas korzystania z portali aukcyjnych;

–  rozliczać się bezpośrednio przez dany portal i unikać bezpośrednich transakcji. Należy wystrzegać się prób nawiązania kontaktu poza portalem, np. przez WhatsApp czy Messenger;

– zwracać uwagę na adres widoczny w przeglądarce. Oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego;

– zwracać uwagę na poprawność językową strony, na której przekazywane są dane karty. Fałszywe strony często zawierają błędy oraz  napisane są niegramatycznie.

 

Jeśli jednak padniesz ofiara przestępstwa pamiętaj, aby niezwłocznie poinformować o tym fakcie swój bank, a przede wszystkim zgłosić to na Policję.

 

Na oficjalnym blogu portalu OLX znaleźć można więcej informacji na temat metod działania oszustów. Są tam również przykłady wiadomości oraz fałszywych stron za pomocą których oszuści starają się zdobyć nasze oszczędności https://blog.olx.pl/2020/06/18/uwaga-na-wiadomosci-z-falszywymi-linkami-do-uslugi-wysylki-przez-olx/

źródło: KPP Sępólno Krajeńskie
fot. blog.olx

Reklama

Duże zmiany w OSP – tylko ratownik wyjedzie do pożaru

0
fot. wiecbork112.pl

W akcjach strażaków będą mogły uczestniczyć tylko jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które przekształcą się w jednostki ratowniczo-gaśnicze. Tylko takie otrzymają wsparcie od państwa. Ratownicy OSP otrzymają też dodatek do emerytury za wysługę lat. To zmiany przewidziane w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej. Projekt wzbudza kontrowersje wśród strażaków ochotników.

Dziś organizacja Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się wyłącznie o ustawę – Prawo o stowarzyszeniach. To rodzi m.in. problemy z określaniem sytuacji strażaka ochotnika.

Projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma poprawić zdolność bojową jednostek OSP i współpracę administracji rządowej i samorządowej w zakresie zadań ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej. Projekt ustawy w nowy sposób reguluje status OSP i ma na celu zbliżenie do rozwiązań istniejących w Państwowej Straży Pożarnej.

Zakłada wyodrębnienie nowych jednostek ratowniczo-gaśniczych OSP (JRG OSP) i tylko takie będą traktowane jako jednostki ochrony przeciwpożarowej. Ich utworzenie ma umożliwić większe współdziałanie z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi Państwowej Straży Pożarnej. Finansowanie owych jednostek zapewni rząd. W projekcie zapisano, że minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określi wysokość środków finansowych i ich podział na zapewnienie wyłącznie zdolności i gotowości operacyjnej JRG OSP oraz wykonywania zadań na rzecz ochrony ludności.

Pozostałe jednostki OSP, które nie będą w stanie przekształcić się w JRG będą mogły funkcjonować na zasadach określonych wyłącznie w Prawie o stowarzyszeniach i zająć się np. działalnością kulturalną, edukacyjną. Utracą też możliwość finansowania przewidzianego obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Dodatek do emerytury i i odszkodowanie
Projekt przewiduje też uregulowanie świadczenia dla strażaków ochotników, których projekt ustawy nazywa ratownikami OSP. Ma im przysługiwać świadczenie ratownicze, z tytułu wysługi lat w JRG OSP w wysokości 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie ma przysługiwać ratownikom OSP, którzy byli co najmniej przez 25 lat czynnymi członkami JRG OSP. Świadczenie wypłacane będzie po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia oraz kobietę 60 roku życia.

W projekcie przewidziano również uregulowanie kwestii odszkodowań dla ratowników OSP i ich rodzin, w sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ratownika w działaniu ratowniczym, medycznych działaniach ratowniczych albo zabezpieczeniu obszaru chronionego JRG PSP. Jednocześnie ratownik OSP, który dozna uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymał zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, będzie mógł wnioskować o rekompensatę pieniężną. Nowością są też regulacje w sprawie rekompensat za poniesione straty z tytułu nieobecności w pracy ratownika OSP wykonującego zadania na rzecz ochrony ludności, mają być doprecyzowane w rozporządzeniu.

Na wzór Państwowej Straży Pożarnej ratownicy OSP otrzymają legitymacje, która upoważni ich także do korzystania ze zniżek np. w komunikacji miejskiej.

Brakuje przepisów dotyczących trybu wypłat ekwiwalentu
Dr Dariusz P. Kała z kancelarii LexKała, specjalista z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej zwraca uwagę, że projekt jest pierwszym od dwudziestolecia międzywojennego aktem prawnym regulującym kompleksowo organizację i funkcjonowanie ochotniczej straży pożarnej.
– Projekt jest niewątpliwie dowartościowaniem pracy strażaków. O taką ustawą środowisko dopomina się od co najmniej kilkunastu lat – wskazuje.

Prawnik pozytywnie ocenia regulacje, które wprowadzają dodatek do emerytury dla strażaka ochotnika, a także nakładają na pracodawców obowiązek zwolnienia strażaka na czas akcji ratowniczo gaśniczej za rekompensatą, którą pracodawca będzie mógł dochodzić od gminy, a gmina od organu administracji publicznej. – Takie rozwiązanie było często podnoszone w propozycjach środowiska i jeśli zostanie wprowadzone w życie, na pewno zwiększy dyspozycyjność jednostek – ocenia ekspert.

W projekcie, zdaniem dr Dariusza Kały brakuje jednak regulacji co do zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu za udział strażaka w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach. Dziś ta kwesta w stanowi przedmiot licznych rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów, bo nie ma przepisu rangi ustawowej w tej materii. Nie wiadomo więc np. do kiedy składać wniosek o ekwiwalent czy ekwiwalent przedawnia się, jaki ma być zwór dokumentu do wypłaty. – Dobrze by było, aby ustawodawca wprowadził do projektu przepis, z którego wynikałaby kompetencja wójta, burmistrza czy prezydenta miasta do wydania zarządzania w sprawie zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu – mówi Dariusz Kała.

Dodatek dobry, ale za niski
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że nie uczestniczył w opiniowaniu projektu. Wskazuje, że ministerialna propozycja dodatku do emerytury (renty) dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych jest mniej korzystna, niż w projekcie ustawy społecznej z 2007 roku (znajduje się w „zamrażarce” sejmowej), która przewiduje minimalny okres udziału w działaniach ratowniczych na 10 lat i dodatek w wyższej wysokości, a przypadku ustawy senackiej – 20 lat.

– Związek w trakcie konsultacji społecznych będzie domagać się podwyższenia świadczeń emerytalnych do 1/5 minimalnego wynagrodzenia za prace – zapowiada Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego OSP RP.

Uważa on też, że projekt ministerialny próbuje pozbawić OSP jego historycznej spuścizny. – Od półtora wieku członkowie OSP zwani byli strażakami. Projekt ustawy prawnie eliminuje możliwość posługiwania się tym nazewnictwem, posiadającym bardzo dobrą konotację społeczną. Zgodnie z projektem ustawy strażacy ochotnicy będą nazywani ratownikami OSP. Komu przeszkadza strażak OSP, nie wiem – komentuje Waldemar Pawlak

Zwraca uwagę, że dziś każda jednostka OSP jest jednostką ochrony przeciwpożarowej uprawnioną do udziału w działaniach ratowniczych, niezależnie od stopnia jej wyposażenia w sprzęt. Minimalne wymogi, m.in. w zakresie wyposażenia w sprzęt, są stawiane tylko dla OSP, które włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Obowiązek przekształcenia się w jednostki ratowniczo-gaśnicze może spowodować, że część jednostek przestanie istnieć, bo nie spełni wymagań nakładanych przez ustawę w zakresie wyposażenia, standardów zdolności operacyjnej i gotowości operacyjnej. Zarząd główny OSP wskazuje, że projekt ustawy nic nie mówi o tym, jaki ma być dalszy los  specjalistycznych OSP zajmujących się na przykład ratownictwem wodnym lub grup poszukiwawczych z psami.Strażacy ochotnicy mają wątpliwości
Krytycznie projekt ustawy ocenia gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, wiceprezes  ZG ZOSP RP. Jego zdaniem nie ma potrzeby tworzenia odrębnej ustawy skoro jest podstawowa ustawa o ochronie przeciwpożarowej  w której zawarto najważniejsze kwestie dotyczące ochrony przeciwpożarowej, w tym organizacji Ochotniczych Straży Pożarnych.

–  Można znowelizować obowiązującą ustawę o ochronie przeciwpożarowej wprowadzając niezbędne uzupełniania istotne dla strażaków ochotników, które znalazły się w przygotowanym projekcie, a nie przenoszenie z obowiązującej ustawy do ustawy tworzone – mówi Wiesław Leśniakiewicz.

Jego zdaniem wątpliwości budzi m.in. wyeliminowanie z projektu pojęcia strażak, sytuacja prawna członków OSP w których nie wyodrębniona zostanie jednostka ratowniczo-gaśnicza, a także kwestia szkoleń. W projekcie wyeliminowano zapis, że szkolenia prowadzone przez Państwową Straż Pożarną są nieodpłatne, nie wiadomo więc kto będzie ponosił te koszty.


Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/samorzad/projekt-ustawy-o-ochotniczej-strazy-pozarnej,508053.html?fbclid=IwAR3lItKXhukEujk6d4wN9z-yZTe2v8TMAOIpxCAzrr6pQkfyuqrgW3HPv-M

źródło: prawo.pl

Reklama

Kolizja na krajowej 25 pod Sępólnem Krajeńskim

0
fot. Wiecbork112.pl

W środę 12 maja br, około godziny 9:30 na Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej nr. 25 w miejscowości Olszewka (gm. Sośno). Na miejsce zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sępólnie Krajeńskim oraz zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sośnie. Na miejscu okazało się, że samochód osobowy marki Kia najechał na tył samochodu marki Opel. Samochodami podróżowali tylko kierowcy, którym na szczęście nic się nie stało. Na miejscu prowadzony był ruch wahadłowy. 

SiS:

 • JRG Sępólno Krajeńskie (GLBA Renault)
 • JRG Sępólno Krajeńskie (GBA Renault)
 • JRG Sępólno Krajeńskie (Nissan PickUp)
 • OSP Sośno (GBA StarMan)
 • Pogotowie Ratunkowe
 • Policja
Reklama

Sępólno Kr.: Wypadek na placu budowy. Interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe [wideo]

0
fot. wiecbork112.pl

We wtorek 11 maja br, krótko przed godziną 16 na Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wpłynęło zgłoszenie o wypadku na placu remontowym przy ul. Chojnickiej w Sępólnie Krajeńskim. Na miejsce zadysponowano zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sępólnie Krajeńskim. Na miejscu okazało się, że pracujący tam mężczyzna spadł z wysokości. Na pomoc wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które lądowało na stadionie miejskim.

 • JRG Sępólno Krajeńskie (GBA Renault)
 • Policja
 • Pogotowie Ratunkowe
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

 

 

Reklama

Karambol na krajowej 10 w Nakle nad Notecią. Pijany kierowca ciężarówki

0

We wtorek 11 maja na obwodnicy w Nakle nad Notecią (droga krajowa nr. 10) doszło do zderzenia 6 aut. Jak informuje portal MetropoliaBydgoska.pl kierowca jednego z pojazdów został zatrzymany.

Informacje do służb o zdarzeniu wpłynęła około godziny 8:30. Jak informuje podkom. Justyna Andrzejewska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, jadący w stronę Piły ciężarowy daf z naczepą najechał na pojazdy oczekujące na przejazd na sygnalizacji świetlnej: dwa auta osobowe (vw golf i opla corsę) oraz trzy dostawcze (mercedesa sprintera, vw craftera i dafa). – podaje portal MetropoliaBydgoska.pl

Z informacji podanych przez policję wynika, że kierowca dafa, który spowodował zdarzenie drogowe był nietrzeźwy. Badanie alkomatem u mężczyzny wykazało blisko 2,5 promila alkoholu we krwi.

fot. OSP Nakło nad Notecią, kurier-nakielski

Reklama

Pożar na jeziornej w Sępólnie Krajeńskim

0
fot. Krajna TV
fot. Krajna TV

W poniedziałek 10 maja br, krótko przed godziną 15 na Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego dwurodzinnego przy ul. Jeziornej w Sępólnie Krajeńskim. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sępólnie Krajeńskim. Na miejscu okazało się, że doszło do pożaru w pomieszczeniu kuchennym, a ogień powstał najprawdopodobniej od pozostawionego na kuchence gazowej garnka. Dzięki szybkiej akcji gaśniczej strażacy nie dopuścili do rozprzestrzenienie się ognia na inne pomieszczenia. Niestety oprócz strat materialnych w pożarze zaczadzeniu uległy dwa psy.

SiS:

 • JRG Sępólno Krajeńskie (GBA Renault)
 • JRG Sępólno Krajeńskie (GCBA Scania)
 • Policja

fot. KrajnaTV

Reklama

Więcbork: Ogłoszenie dotyczące naboru ratowników wodnych

0
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Urząd Miejski w Więcborku zatrudni na umowę zlecenie ratowników wodnych do pracy na plaży w  okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień 2021). Zainteresowanych prosimy o złożenie podań w terminie do 10 czerwca 2021 roku do Urzędu Miejskiego (pokój nr 2) przy ul. Mickiewicza 22 w Więcborku.

źródło: UM Więcbork

Reklama

Strażacy z Więcborka i Sypniewa usuwali powalone drzewa

0

W środę 5 maja br, krótko po godzinie 16 na Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wpłynęło zgłoszenie o powalonym drzewie na drodze wojewódzkiej nr. 241 w kierunku Mroczy. Na miejscu okazało się, że drzewo blokowało jeden pas jezdni. 

Kolejne zgłoszenie o powalonym drzewie strażacy z Sypniewa odebrali w czwartek z samego rana. Wg zgłoszenia powalone drzewo blokowało jeden pas ruchu na drodze powiatowej w kierunku miejscowości Iłowo.

Reklama

PILNE! Śmiertelny wypadek w powiecie złotowskim [aktualizacja]

0

Dzisiejszego popołudnia na drodze wojewódzkiej nr 189, na trasie Jastrowie – Złotów, w okolicach mostu na Gwdzie, doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku – podaje portal zlotowskie.pl

Na trasie między Jastrowiem a Złotowem doszło do zderzenia dwóch samochodów. W jego wyniku zginęła jedna osoba – 24 letni mieszkaniec Jastrowia. Droga jest zablokowana. Wg pozyskanych informacji na miejsce zdarzenia wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – Ratownik9.

Zobaczcie, jak całe zdarzenie opisuje oficer prasowy złotowskiej komendy, podkom. Maciej Forecki. Więcej informacji w jutrzejszym wydaniu Aktualności Lokalnych

 

źródło: zlotowskie.pl

Reklama

Zawalił się wiadukt kolejowy w Meksyku. Są ofiary śmiertelne (foto/wideo)

0

Co najmniej 15 osób zginęło, a 70 zostało rannym po tym, jak wiadukt metra częściowo zawalił się w stolicy Meksyku. Wagony metra spadły na jadące pod spodem samochody.

Do zdarzenia doszło ok. 22.20 (ok. godz. 5.20 we wtorek czasu polskiego), między stacjami Olivos i Tezonco w południowej części stolicy Meksyku.

źródło: RMF24/Twitter.com

Na zdjęciach widać, że część wagonów spadła na autobus i co najmniej dwa samochody. Mowa jest o 15 zabitych i 70 rannych osobach.

Reklama

Więcbork – Zboże: Opel wypadł z drogi

0
fot. wiecbork112.pl

W poniedziałek 3 maja br, po godzinie 15 na Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na trasie Więcbork – Sępólno Kraj. Na miejsce zadysponowano zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku oraz zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sępólnie Krajeńskim. Na miejscu okazało się, że samochód osobowy marki Opel wypadł z drogi. W zdarzeniu na szczęście nikomu nic się nie stało. Na czas prowadzenia akcji ruch na drodze odbywał się wahadłowo.

SiS:

 • JRG Sępolno Kraj. (GLBA Renault)
 • OSP Więcbork (GBARt Volvo)
 • Policja
 • Pogotowie Ratunkowe
Reklama

Zaginęła 13-letnia Zuzanna Krieger

0

Zuzanna była widziana ostatni raz w poniedziałek 26.04.2021r. na ul. Kiełbasiewicza w Inowrocławiu. Do tej pory nie powróciła ani nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Zuzanna prawdopodobnie nie ma przy sobie dokumentów. Może być w towarzystwie swojej koleżanki.

RYSOPIS

Zuzia ma 155cm.wzrostu, blond włosy, zielone oczy, jest szczupłej budowy ciała.

Nie jest znany ubiór w dniu zaginięcia.

Jeśli ktoś z Państwa widział nastolatki lub zna miejsce ich pobytu, proszony jest o kontakt z KPP w Inowrocławiu pod nr tel. 47 75 282 10 lub 47 75 282 47 lub z nami w wiadomości. Można również napisać bezpośrednio do strony#SOSZaginięcia. Gwarantujemy anonimowość.

SOSZaginięcia

Reklama

Strażacy PSP w Sępólnie Krajeńskim uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

0

W dniu 2 maja 2021 roku przed siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim podczas zmiany służbowej dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku. Flaga państwowa to jeden z najważniejszych symboli naszej ojczyzny.

źródło: JRG Sępólno Krajeńskie

 

Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
W dniu 2 maja 2021…

Opublikowany przez Komenda Powiatowa PSP w Sępólnie Krajeńskim Niedziela, 2 maja 2021

Reklama