Reklama

Na życzenie możemy sami wykonać baner reklamowy pod wskazaną wcześniej pozycję. 

Redakcja zastrzega prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.