Ostatnie wpisy

Pożary w budynkach mieszkalnych

Zapoznaj się z ofertą reklamową

W dniach 23-25 kwietnia strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej wspólnie
z druhami z jednostek ochotniczych straży pożarnych byli trzykrotnie dysponowani do pożarów pomieszczeń piwnicznych w budynkach mieszkalnych. Działania ratownicze polegały m.in. na ewakuacji osób przebywających w budynkach, przeprowadzeniu działań gaśniczych na zlokalizowane źródła pożarów przez roty wyposażone w sprzęt ochrony układu oddechowego. Stosowano również wentylację nadciśnieniową w celu usunięcia nagromadzonych dymów pożarowych, wykorzystywano kurtyny dymowe i kamery termowizyjne. W wyniku pożarów poszkodowana została jedna osoba, której strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazali przybyłemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Łącznie w działaniach zaangażowanych było 6 zastępów PSP w obsadzie 24 strażaków oraz 3 zastępy OSP w obsadzie 18 druhów z jednostek OSP Święta i OSP Blękwit, wspartych przez służby Policji i Pogotowia Ratunkowego.

W tym miejscu APELUJEMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
i przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie składowania materiałów palnych i bieżącej eksploatacji urządzeń grzewczych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak
Zdjęcia: KP PSP Złotów

6 KOMENTARZE

Comments are closed.

Latest Posts
Polecane strony

%d bloggers like this: