Reklama

Ostatnie wpisy

Zostań kimś wyjątkowym – wstąp w szeregi Sępoleńskiej Policji

Służbę w policji może pełnić:

– Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

– Korzystający z pełni praw publicznych.

– Posiadający co najmniej średnie wykształcenie.

– Posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

– Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

– Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów.

– Podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata.

– Wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Pobierz plik.

– Kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały do wglądu).

– Kserokopie świadectw pracy lub służby.

– Dowód osobisty oraz książeczka wojskowa (do wglądu).

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

  • Ocena złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności i kompletności z wymogami zawartymi w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
  • Spotkanie organizacyjne m.in. w celu przedstawienia wszystkich etapów postępowania oraz przekazania skierowania na dwa pierwsze etapy tj. test wiedzy i test sprawności fizycznej.
  • Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.
  • Test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji. 
  • Test sprawności fizycznej.
  • Test psychologiczny.
  • Rozmowa kwalifikacyjna.
  • Ustalenie przez komisję lekarską  zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji.
  • Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych – POBIERZ – ankieta bezpieczeństwa osobowego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie  Ministra Spraw  Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r., poz. 109).

Bliższych informacji udzielą pracownicy Zespołu ds.  Kadr i Szkolenia i Prezydialnego Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim pod numerem tel: 47 752 2211.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

www.policja.pl

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Redakcja
Redakcjahttps://www.wiecbork112.pl
Redaktor Naczelny Portalu Wiecbork112 Email: wiecbork112@gmail.com Wszelkie materiały (w szczególności informacje lokalne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Wiecbork112.pl wyrażonej na piśmie lub drogą elektroniczną pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.

Ostatnie posty

OFERTA PRACY

Polecane strony