Ostatnie wpisy

Pożar na niby

Zapoznaj się z ofertą reklamową

22 listopada strażacy ćwiczyli działania gaśnicze w Centrum Logistycznym Dino w Jastrowiu

22 listopada 2018 r. zgodnie z harmonogramem ćwiczeń, przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na obiektach magazynowych Centrum Logistycznego DINO w m. Jastrowie. Do realizacji założenia taktycznego zgrupowano pododdział w sile sześciu samochodów ratowniczo-gaśniczych, które miały za zadanie przeprowadzenie działań gaśniczych w związku z pozorowanym pożarem magazynu opakowań. Równolegle w ramach przeprowadzanych ćwiczeń doskonalono organizację łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym, prace ratowników sprzęcie ochrony układu oddechowego. Wymaganą ilości środków gaśniczych zapewniono poprzez zbudowanie bufora wodnego i dostarczenie do niego wody linami zasilającymi z wykorzystaniem przeciwpożarowego zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie zakładu. Łącznie w działaniach zaangażowanych było trzydziestu sześciu strażaków z jednostek OSP Jastrowie, OSP Sypniewo, OSP Okonek, OSP Radawnica oraz z Komedy Powiatowej PSP w Złotowie.

 

Tekst: kpt. Krzysztof Olczak – PSP Złotów
Zdjęcia: PSP Złotów/OSP Jastrowie/OSP Sypniewo

Leave a Reply

Latest Posts
Polecane strony

%d bloggers like this: