OSP Witkowo


Historia jednostki

Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie powstała z rozkazu Starosty Złotowskiego w dniu 24.04.1907 roku, kiedy to służby te powstawały w każdej większej wsi byłego powiatu złotowskiego. Z posiadanych informacji wynika, że  przedwojennym naczelnikiem był Maksymilian Daroń. Od 1946 roku do 1990 roku funkcję naczelnika pełnił Dh. Jerzy Tetzlaff. W 1990 roku funkcję naczelnika objął Dh. Roman Tetzlaff, którą pełni do dnia dzisiejszego. Pierwszym odnotowanym prezesem przedwojennym był Dh. Wacław Kurpiński. Od 1959 roku po reaktywowaniu jednostki OSP funkcję prezesa przejął Dh. Józef Łukowicz. W 1985 roku na stanowisko prezesa powołany został Dh. Marian Sokolik, którą pełnił do 2001 roku. Od 2001 tą funkcję objął Dh. Marian Tetzlaff do 2011 r. Po nim funkcję prezesa przejął dh. Piotr Sałasinski, którą pełni do dnia dzisiejszego.

W okresie powojennym jednostka OSP brała udział w 78 akcjach ratowniczych. Do najważniejszych należy zaliczyć:

– pożar w 1959 roku w Witkowie, w którym spłonęło 9 zabudowań,

– pożar w 1961 roku w Witkowie, gdzie spłonęły 2 gospodarstwa,

– w 1964 roku pożar 2 gospodarstw w Witkowie,

– pożary lasów w Leśnictwie Gaj – 7 razy.

OSP Witkowo brała udział też w gaszeniu dużego pożaru w 1974 roku w miejscowości Orzełek, gdzie spłonęło 14 budynków, a także w odśnieżaniu drogi gminnej z Witkowa do Kamienia o długości 7 km oraz na trasie Witkowo – Stare Gronowo o długości 3,5 km w zimach stulecia w 1974 roku i 1979 roku. Ponadto brała udział w likwidacji miejscowej powodzi w Płociczu w 1980 roku. W 1985 roku podjęto zobowiązanie wybudowania remizo – świetlicy, którą ukończono w dwóch etapach – I etap w 1991 roku, a zakończono w 1993 roku. Budowa ta była wykonywana w czynie społecznym przy 50% zaangażowaniu strażaków. Obiekt ten jest chlubą całej społeczności wsi Witkowa i może służyć do naśladowania dla innych jednostek OSP.

Pierwszym wyposażeniem jednostki po II wojnie światowej była ręczna konna sikawka. W 1963 roku jednostka otrzymała motopompę spalinową, a w 1981roku motopompę PO5, którą posiada do dnia dzisiejszego.

Od roku 2012 OSP rozpoczęło intensywne starania w kierunku pozyskania samochodu pożarniczego. Do tej pory organizowano pojazdy zastępcze m.in. ciągniki z przyczepami, by dojechać do miejsca zdarzenia. W 2013 roku został uroczyście poświęcony lekki samochód pożarniczy VW T4, który został skarosowany po przekazaniu z Urzędu Miejskiego w Kamieniu i wyposażony w niezbędny sprzęt dla pojazdu pożarniczego. Bardzo wiele prac przy pojeździe strażacy wykonywali sami, a były to m. in. prace elektryczne, ślusarskie, mechaniczne.

Jednostka regularnie pozyskuje środki zewnętrzne na sprzęt i wyposażenie, dzięki temu oraz pracą społeczną druhów podejmuje coraz więcej zdarzeń. Szczególnie pamiętnym był rok 2017 roku osp miała najwięcej wyjazdów w swojej współczesnej historii. Było to związane z nawałnicą 100 lecia jaka przeszła nad Polską północną 11 sierpnia 2017r.  Na 37 zdarzeń w roku 24 wyjazdy były związane z usuwaniem skutków nawałnicy na terenie powiatu. Działania jednostka prowadziła najpierw na terenie swojej gminy, potem została zadysponowana na gminę Sośno i Sępólno.