OSP KSRG Więcbork

Historia jednostki

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnych danych dotyczących historii pożarnictwa w Więcborku, wiadomym jest fakt powstania zorganizowanej straży pożarnej w lutym 1879 roku. Pierwsza remiza strażacka została pobudowana w latach 30-tych.

– W latach 1930-1939 Ochotnicza Straż Pożarna w Więcborku liczyła ok. 23-24 członków czynnych.

– W 1947r. został zakupiony od Zrzeszenia kupców samochód terenowy marki „Dodge”.

– 25 stycznia 1964r.- Walne Zebranie Członków OSP w Więcborku podjęło uchwałę o budowie nowej remizy strażackiej. Wybudowanie nowej remizy strażackiej pozwoliło naszej jednostce na utrzymanie w 100% sprawności bojowej samochodów.

– 2 wrzesień 1979r.- Obchody 100-lecia istnienia OSP w Więcborku. Stu lecie istnienia jednostki przypadało na dzień 18 lutego 1979r. jednak ze względów organizacyjnych obchody tej rocznicy zostały przełożone na dzień 2 września 1979roku. Podczas obchodów jednostka OSP w Więcborku zyskała sztandar oraz została odznaczona najwyższym oznaczeniem związkowym tj. złotym znakiem związku.

– 8 maja 1989r.- Rozpoczęto budowę trzeciego garażu i zaplecza.

– 1990r.- Postawiono piętro dobudowanego budynku.

– 10 wrzesień 1994r.- Obchodzimy 115 lecie OSP w Więcborku.

– 1995r.- W tym roku zostaje ukończona rozbudowa remizy. Jednostka nasza zostaje przyłączona do KSRG.

– 1998r.- Zakup do jednostki samochodu ratownictwa drogowego „Lublin II”.

– 1999r.- W bieżącym roku nasza jednostka obchodzi 120 lecie istnienia. Z roku na rok nasila się ilość zdarzeń w tym roku mieliśmy ich aż 68.

– 2000r.- Po długiej przerwie zostaje ponownie otworzona młodzieżowa drużyna pożarnicza, która liczy 17 druhów. W tym roku także otrzymaliśmy nowszy wóz bojowy „Jelcz”, a nasz poprzedni wóz przekazaliśmy do OSP w Suchorączku.

– 2013r. – druhowie dostają nowy samochód GCBA MAN od firmy “Stolarczyk”. Całkowita kwota zakupu to około 700 tyś zł.

-maj 2019r.- Jednostka obchodzi 140-lecie istnienia. W ten dzień został nadany nowy sztandar dla druhów z Więcborka. W ten dzień także dowiedzieliśmy się, że otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

– 2019r. – Druhowie dostają nowy samochód GBA Volvo 4×4 280 FL od firmy “bocar”. Całkowita wartość zakupu to około 780 tyś. zł. 

– 2023r. – czas pokaże…

 

Ostatnia aktualizacja: 10/06/2022