„Nowy” samochód ratowniczo-gaśniczy przywitali druhowie z OSP Komierowo

W sobotę 23 maja br, w godzinach popołudniowych druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Komierowie przywitali swój nowy nabytek. Jest to Star 244. Auto zostało pozyskane dzięki hojności sponsorów oraz pomocy mieszkańców, którzy wspierają miejscowa jednostkę z Komierowa. Warto dodać, że Star wcześniej służył w jednostce OSP Rzeszotary. Jeszcze nie wiadomo jakie numery operacyjne będzie miał nowy nabytek, ale o tym poinformujemy was niebawem. My jako redakcja serdecznie gratulujemy pozyskania nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. 

Leave a Reply

%d bloggers like this: