Reklama

Ostatnie wpisy

Ćwiczenia pk. GAZY 2018

W ramach doskonalenia zawodowego oraz realizacji ćwiczeń zgrywających w dniach 29-30 października 2018r. przeprowadzone zostały zajęcia szkoleniowe. W wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym omówiono i przećwiczono zagadnienia dotyczące prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii gazociągów wysokiego ciśnienia. Szeroko omówiono spektrum możliwych do wystąpienia awarii infrastruktury gazowej zlokalizowanej na terenie powiatu złotowskiego i scenariusze działań JOP na wypadek ich wystąpienia. Zajęcia teoretyczne prowadzone były m.in. przez przedstawicieli firmy DUON sp. z.o.o Wysogotowo k/Poznania nadzorującej sieci gazowe na terenie miasta Złotów oraz pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Koszalin, zarządzającej gazociągiem wysokiego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na pozostałej części powiatu.

Zwieńczeniem procesu szkoleniowego były ćwiczenia praktyczne na stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej na gazociągu wysokiego ciśnienia, gdzie w ramach działań pozorowano rozszczelnienie i emisję gazu do otoczenia a zadaniem skierowanej do działań kompani pożarniczej było m.in. zabezpieczenie terenu działań, wyznaczenie strefy oraz doraźne ograniczenie zagrożenia poprzez ustawienie kurtyn wodnych. Równolegle rozpoznano drogi dojazdowe, zaopatrzenie wodne oraz możliwości prowadzenia działań gaśniczych w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zlokalizowanych w sąsiedztwie gazociągu zabudowań i kompleksu leśnego.

W trwających łącznie dwa dni działaniach szkoleniowo-ćwiczebnych zawierających elementy warsztatów ratowniczych zaangażowanych było łącznie 37 strażaków z Komendy Powiatowej PSP oraz 30 członków z jednostek OSP Blękwit, OSP Radawnica, OSP Święta, OSP Krajenka, OSP Zakrzewo, którzy dysponowali w działaniach łącznie pięcioma pojazdami typu GBA, dwoma GCBA wspartymi samochodem SLRR oraz dwoma pojazdami gazowego pogotowia technicznego.

Całość prowadzonych działań nadzorowali osobiście Komendant Powiatowy PSP
st. kpt. Jarosław Kołak oraz Z-ca Komendanta bryg. Leszek Wójcik.

Przeprowadzone zajęcia znacząco podniosły stopień wiedzy merytorycznej oraz przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do realizacji działań ratowniczych podczas prowadzenia akcji na gazociągach przesyłowych i pozostałej infrastrukturze związanej z dostarczaniem i dystrybucją gazu ziemnego.

 

źródło: fot/tekst KP PSP Złotów

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Redakcja
Redakcjahttps://www.wiecbork112.pl
Redaktor Naczelny Portalu Wiecbork112 Email: wiecbork112@gmail.com Wszelkie materiały (w szczególności informacje lokalne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Wiecbork112.pl wyrażonej na piśmie lub drogą elektroniczną pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.

Ostatnie posty

OFERTA PRACY

Polecane strony