Ostatnie wpisy

Bezpieczeństwo pożarowe w okresie żniwnym


W związku z zbliżającym się okresem żniw, zbioru płodów rolnych oraz ich magazynowania, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim przypomina i apeluje do wszystkich osób wykonujących prace polowe, aby podczas tegorocznych żniw zachowali szczególną ostrożności i przestrzegali zasad, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa pożarowego.                             Aby zminimalizować zagrożenie, stosuj się do poniższych zasad:

Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

 1. Stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem, nie eksploatować urządzeń                     i maszyn niesprawnych technicznie.
 2. Zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier.
 3. Ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od materiałów palnych.
 4. Wyposażyć miejsca wykonywania prac polowych w gaśnicę oraz w razie potrzeby, np. w ciągnik z pługiem, w celu oborania miejsca pożaru.
 5. Materiały pędne przechowywać w pojemnikach do tego przeznaczonych oraz w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

Przypominamy…

 1. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione!!!
 2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione!!!
 3. Wielkość stogów, stert lub brogów z palnymi produktami rolnymi nie może przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.
 4. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!!!
 5. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
 

 • od budynków wykonanych z materiałów:
  -palnych – 30 m,
  -niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;
 • od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
 • od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
 • od lasów i terenów zalesionych – 100 m;
 • między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

            Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

 

Opracował: asp. Krystian Szwarc
JRG Sępólno Krajeńskie
fot. Poglądowe z archiwum Wiecbork112.pl

Redakcja
Redakcjahttps://www.wiecbork112.pl
Redaktor Naczelny Portalu Wiecbork112 Email: wiecbork112@gmail.com Wszelkie materiały (w szczególności informacje lokalne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Wiecbork112.pl wyrażonej na piśmie lub drogą elektroniczną pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.

Latest Posts
Polecane strony

%d bloggers like this: